Wprowadzenie

Endoimplant Polska Sp. z o. o. jest oficjalnym dystrybutorem produktów czeskiej spółki ProSpon, spol. s r.o. na terenie całej Polski.

W zakresie działalności spółki są sprzedaż i dystrybucja indywidualnych endoprotez onkologicznych wszystkich dużych stawów kończyny dolnej oraz wszystkich stawów kończyny górnej, łącznie z endoprotezami trzonów kości długich zgodnie z poniższym spisem:

Produkty

Implant resekcyjny trzonu

Endoproteza stawu skokowego z resekcją kości piszczelowej

Endoproteza nadgarstka z resekcją kosci promieniowej

Artrodeza stawu kolanowego

Endoproteza kolana z resekcją kości udowej i piszczelowej

Endoproteza kolana z resekcją kości udowej

Endoproteza kolana z resekcją kości piszczelowej

Endoproteza kolana z rosnącym elementem resekcji kości udowej

Endoproteza kolana z rosnącym elementem resekcji kości piszczelowej

Endoproteza biodra z resekcją kości udowej

Endoproteza łokcia z resekcją kości łokciowej

Rewizyjna panewka stawu biodrowego

Endoproteza łokcia z resekcją kości ramiennej

Rewizyjna panewka stawu biodrowego

Endoproteza stawu ramiennego z resekcją kości ramiennej

Całkowita resekcja kości udowej

Całkowita resekcja kości ramiennej

Całkowita resekcja kości piszczelowej

Całkowita resekcja kości udowej rosnąca

Pozostałe informacje można uzyskać na stronie www.prospon.cz

Dane kontaktowe:

+48 793 163 875

© Copyright 2018 - ProSpon spol. s.r.o